Visie
Werknemers bepalen de kwaliteit van een organisatie. Goede kwaliteit vraagt om gemotiveerde werknemers. Als werknemers plezierig (kunnen) werken, is dit direct terug te zien in de werksfeer, de veerkracht van de medewerkers, de verzuimcijfers, de bedrijfsdynamiek en daardoor ook in de bedrijfsresultaten.
In onze visie is gezond gedrag van de medewerkers een belangrijke basis voor een gezonde organisatie. Het principe daarbij is dat de organisatie de regie van het gezondheids- en verzuimbeleid in eigen hand neemt. De bedrijfsarts van Companydoc levert hierbij deskundig advies.

Aanpak
Van de bedrijfsarts van Companydoc kunt u verwachten dat:
- er gewerkt wordt aan uw doelstellingen om het bedrijf gezonder te maken en te houden,
- de leidinggevenden èn de medewerkers ondersteund worden om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid te leren het verzuim te beheersen,
- gezond gedrag gestimuleerd wordt,
- signalen snel worden vertaald in gevraagd of ongevraagd advies,
- meegewerkt wordt aan verandering naar eigen regie.

In de praktijk betekent dat maatwerk. Wij doen dit bij voorkeur op uw eigen locatie, met uitsluitend geregistreerde professionals met jarenlange ervaring.

De stijl van de bedrijfsarts kenmerkt zich daarbij door:
- aanspreken en afspreken,
- stevig op de zaak met respect voor de mens,
- niet stellen, maar vragen stellen,
- meedenken, net een stapje voor,
- nuchtere analyse en advies.